Turpinās iedzīvotāju iesaistīšanās saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā