URDA ar klātienes nodarbībām sāk jauno mācību gadu