Valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācija par 2020. gadu jāiesniedz līdz 1. aprīlim