Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība personām, kuras cietušas no vardarbības