Video prezentācija par SIA WPR2 plānoto vēja parku “Rauna” IVN sākotnējo apspriešanu