Vidzemes NVO – iespēja gūt atbalstu līdz 105 tūkstošiem AIF konkursos