Vidzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Nīderlandes īstenos pilotaktivitāti Vidzemē