Vienotajos klientu apkalpošanas centros četru gadu laikā pakalpojumi sniegti 268 000 reižu