“Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/043