Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākums Raunas novadā