VPR dokumentos tiks iestrādāti arī jaunveidojamo Limbažu un Ogres novadu telpiskie un ilgtspējas aspekti