ZAAO Ilgtspējas indeksā saņem teicamu novērtējumu – Zelta kategorijas godalgu