#zinisavastiesības: “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Re:TV uzsāk raidījumu ciklu