Zosēnu kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības valde sasauc biedru kopsapulci