Administratīvi teritoriālā reforma

Pašvaldības profils – APVIENOTAIS CĒSU NOVADS
Pašvaldības profils – APVIENOTAIS SMILTENES NOVADS
Zinātnieki izstrādājuši teritoriju attīstības pārvaldības reformas piedāvājumu
Smiltenes novada domes priekšsēdētāja Ginta Kukaiņa 25.jūlija prezentācija