Kontaktinformācija

 Raunas pagasta pārvalde

Adrese Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131
E-pasts [email protected]
Tālr./fakss 64107343
Mob.tel. 29468871

 

Drustu pagasta pārvalde

Adrese Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads, LV-4132
E-pasts [email protected]
Tālrunis 64129776
Fakss 64129706
Mob.tel. 26690882

Drustu pagasta pārvaldes nolikums

 

Smiltenes novada pašvaldības rekvizīti

Iestāde Smiltenes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90009067337
Konts LV75UNLA0050014255591
Kods UNLALV2X

 

Saziņai ar pašvaldības policiju

Egija Cekula

Priekšniece

Andris Bērziņš

Inspektors

Armands Timermanis

Vecākais inspektors

Mareks Pugacevičs

Inspektors

Guntars Pupčenoks

Inspektors

Ingus Stepāns

Vecākais inspektors

Ivars Pupčenoks

Vecākais inspektors

Jānis Āboltiņš

Inspektors

Dāvis Majors

Inspektors

Diennakts bezmaksas tālrunis

Valsts policija

Ieva Draule

Inspektors

Zigurds Safranovičš

Inspektors

Steidzamos gadījumos ar Valsts policiju var sazināties zvanot uz 110 vai uz Cēsu iecirkņa dežūrdaļas diennaksts telefona numuru 64101202

 

Domes deputātu un darbinieku kontaktinformācija

Smiltenes novada pašvaldības domes deputāti
Domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš
Domes priekšsēdētāja vietniece Gita Mūrniece
Priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju
Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas un Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Andris Abrāmovs
Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle Inga Ērgle
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Mārtiņš Vīgants
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Jānis Āboliņš
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Raivis Vizulis
Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Māris Zālītis
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Dainis Aļeksējevs
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Ervins Labanovskis
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Otārs Putrālis
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas locekle Ilze Vergina
Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Toms Markss
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis Ainārs Mežulis

 

Kancelejas nodaļa
Izpilddirektore Linda Zūdiņa

64107723
28397062

[email protected]

[email protected]

 

Sekretāre Gundega Krūmiņa

64107343
29468871

[email protected]ads.lv

Lietvede
Vides pārvaldības speciāliste

Sallija Lakina 64107342 [email protected]

Datorsistēmu un datortīklu administrators
Informācijas sistēmas drošības pārvaldnieks

Kristiāns Kiršteins 26305900 [email protected]
Juriskonsults Sigita Koliņa 64119902 [email protected]

 

Attīstības nodaļa
Zemes lietu speciāliste Daina Kļaviņa

64129710 Drusti
64119904 Rauna
27841568

[email protected]
Sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Lācis 26122392 [email protected]

 

Grāmatvedības nodaļa
Galvenā grāmatvede Katrīna Alksne-Alksnīte

64107724
26497748

[email protected]

Grāmatvede Inese Ābrama

64107724
26497748

    [email protected]
Materiālu grāmatvede Inga Zujeva 64107342 [email protected]
Kasiere – sekretāre (Drustos) Baiba Kļaviņa

64129776
26690882

[email protected]
Grāmatvede Jeļena Savicka 64119903 [email protected]
Grāmatvede Dace Terēze Gira 28381160 [email protected]
Finanšu speciāliste Ilze Bogdanova 64119903 [email protected]

 

Dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Ērģele

64707572
29534547

[email protected]

 

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)
VPVKAC speciālistes

Sallija Lakina
Gundega Krūmiņa

66954836 [email protected]

 

Saimnieciskais dienests
Saimnieciskā dienesta vadītājs Guntars Rekmanis 29357680 [email protected]
Saimnieciskā dienesta darbu vadītājs Drustos Ziedonis Bratka 29365501 [email protected]
Ūdenssaimniecības speciālists, elektriķis Aivis Ščitka 29402322 [email protected]
Grāmatvedības uzskaitvede Vineta Rude 29412063 64177107 [email protected]
Kapsētas pārzine Raunā Ināra Briša 26158900 [email protected]
Kapsētas pārzine Drustos Maija Jančevska 28625828
Daiļdārzniece Solvita Auziņa 22019026 [email protected]

 

Bibliotēkas
Raunas bibliotēkas vadītāja Digna Soboļeva 64177360, 26617582 [email protected]
Bibliotekāre Ruta Pavasare 64177360 [email protected]mailto:[email protected]
Rozes bibliotēkas vadītāja Digna Soboļeva 26617582 [email protected]
Drustu bibliotēkas vadītāja Aija Ciguze 24502005

[email protected]
[email protected]

Gatartas bibliotēkas bibliotekāre Maira Strazdiņa 27877794 [email protected]

 

Kultūras nodaļa
Kultūras pasākumu organizators Raunas pagastā Linda Vecgaile

26590507
64119904

[email protected]
Kora diriģente Sarma Bērziņa 29139409 [email protected]
Kora diriģente Dace Ābrama 22481550 [email protected]
Sporta pasākumu organizators Raunas pagastā Andris Abrāmovs 29197735 [email protected]
Drustu Tautas nama vadītāja Inga Pērkone

27877249
29626107

[email protected]
Deju kolektīva vadītāja Drustu pagastā Lāsma Skutāne 26178257 [email protected]
Deju kolektīva vadītāja Raunas pagastā Ilona Klince 29391169 [email protected]
Audēju kopas “Drellis” vadītāja Gita Krīgere 29131054 [email protected]

 

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa
Bāriņtiesas locekle Solvita Bauere

26631598
64177476

[email protected]

 

Sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja Ieva Ozola 64177620
26361803
[email protected]
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Inna Masule 64177620
24501375
Sociālais darbinieks Sandra Fišmeistere 64177620
26361803
Sociālais darbinieks Valda Zvaigznīte

64129706
27840367

Sociālais aprūpētājs Laila Saleniece

64177620
27819662

Sociālais aprūpētājs Linda Kostava

Psihologs Dace Plotkāne 64177620
26361803

 

Drustu novadpētniecības muzejs
Muzeja vadītāja Ieva Lejmalniece 22047515 [email protected]

[email protected]

Krājuma glabātāja muzejā Ilze Ļuļēna 29489869 [email protected]

 

Raunas muzejs
Muzeja vadītāja Ieva Plētiena 28728377 [email protected]

 

Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība
Konsultante Inita Dzenīte 20113942 [email protected]

 

Gatartas pansionāts
Gatartas pansionāts Aivars Damroze 29463629 [email protected]

 

Bērnu un Jauniešu centrs
Bērnu un jauniešu centra vadītāja Justīne Buliņa 29346541 [email protected]
Jaunatnes lietu speciālists Raunā Ilze Zīriņa 29802459
Jaunatnes lietu speciālists Rozēs Aiga Matjušenoka 22472832

 

Raunas pamatskola
Direktors Evija Pumpuriņe 64177012 [email protected]
Metodiķe Ritma Temnova 64177187
Lietvede Diāna Brikmane 64177384

 

Raunas pamatskolas Drustu filiāle
Direktore Evija Pumpuriņe 64177012 [email protected]
Lietvede Agita Kondratjeva 26612119

 

Raunas novada tūrisma informācijas centrs
Tūrisma informācijas centra vadītāja Kintija Krumholce 20113881 [email protected]

[email protected]

 

Amatas novada pašvaldības Apvienotā būvvalde
Vadītājs Juris Jaunozols

64127915
29157995

[email protected]
Vadītāja vietnieks Dzintars Lūsis
64119030
26555668
[email protected] 
Inspektors Artūrs Repšs

64127915
29243611

[email protected]

 

Amatas novada pašvaldības Apvienotā izglītības pārvalde
Vadītāja Dina Dombrovska 29365568

[email protected]
[email protected]

 

Datu aizsardzības speciālists
Datu aizsardzības speciālists Gints Puškundzis 29124124 [email protected]