2021. gada saistošie noteikumi
Saistošie noteikumi Nr.1
“Par Raunas novada domes budžetu 2021. gadam”
Skatīt šeit…
Grozījumi Nr.1

 


 

2020. gada saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.1
“Par Raunas novada domes 2020. gada budžetu”
Skatīt šeit…
Vidējā termiņa budžeta ietvars 2020. – 2022. gadama
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2
Grozījumi Nr.3

 


 

2019. gada saistošie noteikumi

Grozījumi Nr.1
“Par Raunas novada domes 2019.gada budžetu”
Skatīt šeit…

Saistošie noteikumi Nr.1
“Par Raunas novada domes 2019.gada budžetu”
Skatīt šeit…
Vidējā termiņa budžeta ietvars 2019. – 2021.gadam

Grozījumi Nr.2

 


 

2018. gada saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.1
“Par Raunas novada domes 2018.gada budžetu”
Skatīt šeit…
Vidējā termiņa budžeta ietvars 2018. – 2020.gadam
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2
Grozījumi Nr.3

 


 

2017. gada saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr.1
“Par Raunas novada domes 2017.gada budžetu”
Skatīt šeit…
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2
Grozījumi Nr.4
Vidējā termiņa budžeta ietvars 2017. – 2019.gadam

 


 

2016. gada saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 1
“Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2016.gadam”
Skatīt šeit… 

 


 

2015. gada saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 1
“Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2015.gadam”
Skatīt šeit…
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2
Grozījumi Nr.3
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Domes priekšsēdētājas ziņojums
Vidējā termiņa budžeta ietvars 2015.-2017.gadam

 


 

2014. gada saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 1
“Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2014.gadam”
Skatīt šeit…/PDF fails/

Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2
Grozījumi Nr.3
Grozījumi Nr.5

 


 

2013. gada saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 1
“Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2013.gadam”
Skatīt šeit…/PDF fails/

Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2

Grozījumi Nr.3

Grozījumi Nr.4

 


 

2012. gada saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. 1
“Par Raunas novada domes pamatbudžetu un speciālo budžetu 2012.gadam”
Skatīt šeit…
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2
Grozījumi Nr.3
Grozījumi Nr.4
Grozījumi Nr.5
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Pielikums Nr.5
Priekšsēdētāja ziņojums
Budžeta nolikums
Dāvinājumu un ziedojumu nolikums