DARBA UZDEVUMS
Smiltenes novada attīstības programmas izstrādei


DARBA UZDEVUMS
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.- 2045. gadam izstrādei


Raunas novada jaunatnes politikas stratēģija 2019-2023.gadam

skatīt šeit…


Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa „Raunas viduslaiku pils ar pilsētu” (valsts aizsardzības Nr. 541.) pilsdrupu daļas darbības stratēģija 2016.- 2021. gadam

skatīt šeit… 


Raunas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns

skatīt šeit…


RAUNAS novada TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2012.-2024. gadam (Spēkā no 07.09.2012, saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta (4); (5) daļa un 27. panta prasībām, piemērojams no 07.11.2012)


Raunas novada Attīstības programma 2014.-2020.gadam un
Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam
skatīt šeit …

PĀRSKATS par Raunas novada IAS un AP izstrādi
skatīt šeit …


Personu saraksts, kuru kopējā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa nepārsniedz Ls 10.00, pamatparāda summa ir vecāka par 3 gadiem, un personām iepriekš nav uzsākts parāda piedziņas process
skatīt šeit …


Zemes un Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts
skatīt šeit …


Attīstības plāns 2017.-2020.gadam