Oficiālai, ērtai un ātrai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai aicinām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu* uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: novadadome@rauna.lv (Sociālajam dienestam – socrauna@rauna.lv, Raunas novada bāriņtiesai – barintiesa@rauna.lv);
  • nosūtot iesniegumu izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „E-iesniegums iestādei”. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

* dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

 

Informācija par E-pakalpojumiem

Iesnieguma iesniegšana Kā elektroniski sazināties ar iestādi? Skatīt šeit…
Deklarēšanās pakalpojumi Kā deklarēt savu dzīvesvietu? Skatīt šeit…
Kā anulēt personas deklarēto dzīvesvietu?
Kā uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā? Skatīt šeit…
Būvatļaujas saņemšana Kā saņemt būvatļauju? Skatīt šeit…
Dzimtsarakstu pakalpojumi Kā pieprasīt atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības vai ar tām saistītās izziņas? Skatīt šeit…
Nekustamā īpašuma nodoklis E-pakalpojums  Nodokļa apmaksa tiešsaistē

Noderīga informācija

Kā nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes? Skatīt šeit…
Kā noskaidrot kāda informācija par mani ir valsts rīcībā? Skatīt šeit…
Kur iegūt informāciju par manu nekustamo īpašumu? Skatīt šeit…
Kā elektroniski reģistrēt komersantu? Skatīt šeit…