Oficiālai, ērtai un ātrai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai aicinām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu* uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: novadadome@rauna.lv(Sociālajam dienestam – socrauna@rauna.lv, Raunas novada bāriņtiesai – barintiesa@rauna.lv);
  • nosūtot iesniegumu izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu „E-iesniegums iestādei”. Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

* dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

 

Informācija par E-pakalpojumiem

Iesnieguma iesniegšana Kā elektroniski sazināties ar iestādi? https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/sazinaties-ar-iestadi-elektroniski
Deklarēšanās pakalpojumi Kā deklarēt savu dzīvesvietu? https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/deklaret-dzivesvietu
Kā anulēt personas deklarēto dzīvesvietu? https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/anulet-deklareto-adresi
Kā uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā? https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/deklaretas-personas-mana-ipasuma
Būvatļaujas saņemšana Kā saņemt būvatļauju? https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/sanemt-buvatlauju
Dzimtsarakstu pakalpojumi Kā pieprasīt atkārtotas dzimšanas, miršanas un laulības apliecības vai ar tām saistītās izziņas? https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/gimene/pieprasit-atkartotas-apliecibas
Nekustamā īpašuma nodoklis www.epakalpojumi.lv https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts

Noderīga informācija

Kā nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes? https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/gimene/Berna-piedzimsana
Kā noskaidrot kāda informācija par mani ir valsts rīcībā? https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/tiesibu-aizsardziba/informacija-par-mani
Kur iegūt informāciju par manu nekustamo īpašumu? https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/Dzivesvieta/informacija-par-nekustamo-ipasumu
Kā elektroniski reģistrēt komersantu? https://www.latvija.lv/lv/DzivesNotikumi/uznemejdarbiba/registret-komersantu
Pamācība citās dzīves situācijās: www.e-iespejas.lv