Saskaņā ar Ministru Kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr. 224 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4. punktu un tā 4.2. apakšpunktu autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim) un ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31. martam), pašvaldības autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldības dome. Autoceļu uzturēšanas klases tiek noteiktas, ņemot vērā transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Raunas novada pašvaldībā esošie autoceļi atbilst C un D klasēm. Uzturēšanas klase nosaka apsekošanas biežumu, defektu novēršanas termiņus un ikdienas uzturēšanas prasības.

Raunas novada administratīvās teritorijas autoceļu uzturēšanas klases