Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 «Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība» 39. punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļauju anulēšanu.

Atļaujas Nr.

Izsniegšanas datums

Termiņs, līdz kuram atļauja derīga

Saņēmējs

Atradnes nosaukums

Derīgo izrakteņu veids

Nr.1

30.03.2009

28.12.2018

SIA „Raunas bruģakmens”

Reģistrācijas Nr.50003598951

“Pāvulkalni”

Smilts un

 smilts – grants

Nr.2

27.03.2019

(Anulēta ar Raunas novada domes 2020.gada 28.oktobra sēdes lēmumu, prot. Nr. 14; 2.8. §.)

14.01.2044

SIA “Rubate”

Reģistrācijas Nr.40003291605

“Pāvulkalni”

Smilts – grants, smilts

 Nr.3  31.07.2019  10.01.2044  AS “Latvijas valsts meži”
Reģistrācijas Nr.40003466281
 “Foreles”  Smilts – grants, smilts
Nr.4 28.10.2020 14.01.2044 SIA „Raunas bruģakmens”

Reģistrācijas Nr.50003598951

“Pāvulkalni” Smilts – grants, smilts