Paziņojuma datums Pasūtītājs Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Pielikumi/Piezīmes
15.10.2020 Raunas novada dome “Papildu planšetdatoru piegāde ar “Docking station” tipa klaviatūru un uzglabāšanas aizsargsomu” 23.10.2020, plkst.10.00 Cenu aptaujas dokumentācija:
Noteikumi
13.07.2020 Raunas novada dome “Elektrotīkla pārbūves tehniskā shēmas izstrāde “Teritorijas apgaismojums Kalna ielā, Madaras ielā un Tanīsa ielā”” 17.07.2020, plkst.10.00 Cenu aptaujas dokumentācija:
Noteikumi
07.07.2020 Raunas novada dome “Planšetdatoru piegāde ar “Docking station” tipa klaviatūru un uzglabāšanas aizsargsomu” 17.07.2020, plkst.10.00 Cenu aptaujas dokumentācija:
Noteikumi
Noteikumi_PRECIZĒTI_09.07.2020
11.06.2020 Raunas novada dome “Raunas novada pašvaldības nesaistīta seguma ceļu klātnes profilēšana un planēšana”
19.06.2020, plkst.10.00
Cenu aptaujas dokumentācija:
Noteikumi;
5.pielikums;
6.pielikums
20.05.2020 Raunas novada dome “Bruģakmens kāpņu izbūve pašvaldības administrācijas ēkai Valmieras ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā”
29.05.2020, plkst.10.00
Cenu aptaujas dokumentācija
11.03.2020 Raunas novada dome Ielas seguma divkārtu virsmas apstrāde Skolas ielā, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
18.03.2020, plkst. 10.00
Cenu aptaujas dokumentācija
11.03.2020 Raunas novada dome Kurināmās malkas piegāde Raunas ciema centrālai katlu mājai Raunas pagastā, Raunas novadā
20.03.2020, plkst. 10.00
Cenu aptaujas dokumentācija
30.01.2020 Raunas novada dome Rotaļu laukuma iekārtu piegāde un esošo atjaunošana
10.02.2020,
plkst. 10.00
Cenu aptaujas dokumentācija
30.01.2020 Raunas novada dome Raunas vidusskolas sporta laukuma papildināšana ar āra trenažieriem un vingrošanas iekārtu
10.02.2020,
plkst. 10.00
Cenu aptaujas dokumentācija
30.01.2020 Raunas novada dome Papildaprīkojuma piegāde un uzstādīšana Traktoram DONGFENG DF304G2 07.02.2020 Cenu aptaujas dokumentācija

17.01.2020

Raunas novada dome “”Sanitas Jansones” ģimenes ārsta prakses kabineta un procedūru telpas atjaunošana un aprīkošana”
Projekta Nr.: 9.3.2.0/19/A/113
24.01.2020, plkst.15.00 Cenu aptaujas dokumentācija

09.01.2020

Raunas novada dome Fokusgrupas diskusijas “Jauna tūrisma piedāvājuma izveide” moderēšana ar ievadlekciju “Nauda seko idejai”

Projekta Nr.: LV‑RU‑052

16.01.2020, plkst.10.00 – “Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 20.01.2020 plkst.16.00” Cenu aptaujas dokumentācija

09.01.2020

Raunas novada dome Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana

Projekta Nr.: LV‑RU‑052

16.01.2020, plkst.10.00 – “Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 20.01.2020 plkst.16.00” Cenu aptaujas dokumentācija

09.01.2020

Raunas novada dome Telpu nomas, ēdināšanas un naktsmītnes pakalpojumu nodrošināšana

Projekta Nr.: LV‑RU‑052

16.01.2020, plkst.10.00 Cenu aptaujas dokumentācija
 19.07.2019.  Raunas novada dome  Bruģakmens ieklāšana Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā  26.07.2019., plkst.10.00  Cenu aptaujas veidlapa;
5.pielikums_Darbu apjomi
 25.04.2019  Raunas novada dome  Kurināmās malkas piegāde Raunas ciema centrālai katlu mājai Raunas pagastā, Raunas novadā  07.05.2019.,
Plkst. 10.00
 Cenu aptaujas veidlapa
 25.04.2019  Raunas novada dome  Pašvaldības autoceļu klātnes planēšana un profilēšana 2019. gada vasaras sezonā  03.05.2019.,
Plkst. 10.00
 Cenu aptaujas veidlapa (precizēts)
 25.04.2019  Raunas novada dome  Raunas katlumājas apkures katla remonts  03.05.2019.,
Plkst. 10.00
 Cenu aptaujas veidlapa
2.pielikums (Darbu apjomi)
Raunas novada dome Siltumtehnikas materiālu piegāde un uzstādīšana Raunas novada domes vajadzībām Drustu pagastā 21.05.2018., plkst.10.00  Cenu aptaujas veidlapa; 5.pielikums (Darbu apjomi)
19.04.2018. Raunas novada dome Asfaltbetona seguma ierīkošana Saules un Kraujas ielas krustojumā Rozēs un bedrīšu remonts pēc pilnās tehnoloģijas Raunā, Raunas novadā 02.05.2018., plkst.10.00  Cenu aptaujas veidlapa
05.03.2018. Raunas novada dome Viena jauna pilnpiedziņas traktora bez kabīnes iegāde Saimnieciskā dienesta vajadzībām 16.03.2018., plkst.10.00  Cenu aptaujas veidlapa
12.01.2018. Raunas novada dome Pašvaldības autoceļu klātnes planēšana un profilēšana 2018. gada vasaras sezonā 01.02.2018., plkst.10.00  Cenu aptaujas veidlapa
04.07.2017. Raunas novada dome Sporta aprīkojuma piegāde un montāža Raunas novada vidusskolas sporta zālei 13.07.2017., plkst.10.00 Uzaicinājums
Darbu apjomi
05.08.2016. Raunas novada pašvaldība Raunas pilsdrupu ziemeļu korpusa konservācija, Rauna,Raunas pagasts,Raunas novads 11.08.2016., plkst.10.00 Uzaicinājums
Darbu apjomi