Paziņojuma datums Pasūtītājs Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Pielikumi/Piezīmes
 19.07.2019.  Raunas novada dome  Bruģakmens ieklāšana Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā  26.07.2019., plkst.10.00  Cenu aptaujas veidlapa;
5.pielikums_Darbu apjomi
 25.04.2019  Raunas novada dome  Kurināmās malkas piegāde Raunas ciema centrālai katlu mājai Raunas pagastā, Raunas novadā  07.05.2019.,
Plkst. 10.00
 Cenu aptaujas veidlapa
 25.04.2019  Raunas novada dome  Pašvaldības autoceļu klātnes planēšana un profilēšana 2019. gada vasaras sezonā  03.05.2019.,
Plkst. 10.00
 Cenu aptaujas veidlapa (precizēts)
 25.04.2019  Raunas novada dome  Raunas katlumājas apkures katla remonts  03.05.2019.,
Plkst. 10.00
 Cenu aptaujas veidlapa
2.pielikums (Darbu apjomi)
Raunas novada dome Siltumtehnikas materiālu piegāde un uzstādīšana Raunas novada domes vajadzībām Drustu pagastā 21.05.2018., plkst.10.00  Cenu aptaujas veidlapa; 5.pielikums (Darbu apjomi)
19.04.2018. Raunas novada dome Asfaltbetona seguma ierīkošana Saules un Kraujas ielas krustojumā Rozēs un bedrīšu remonts pēc pilnās tehnoloģijas Raunā, Raunas novadā 02.05.2018., plkst.10.00  Cenu aptaujas veidlapa
05.03.2018. Raunas novada dome Viena jauna pilnpiedziņas traktora bez kabīnes iegāde Saimnieciskā dienesta vajadzībām 16.03.2018., plkst.10.00  Cenu aptaujas veidlapa
12.01.2018. Raunas novada dome Pašvaldības autoceļu klātnes planēšana un profilēšana 2018. gada vasaras sezonā 01.02.2018., plkst.10.00  Cenu aptaujas veidlapa
04.07.2017. Raunas novada dome Sporta aprīkojuma piegāde un montāža Raunas novada vidusskolas sporta zālei 13.07.2017., plkst.10.00 Uzaicinājums
Darbu apjomi
05.08.2016. Raunas novada pašvaldība Raunas pilsdrupu ziemeļu korpusa konservācija, Rauna,Raunas pagasts,Raunas novads 11.08.2016., plkst.10.00 Uzaicinājums
Darbu apjomi