Iepirkuma ID Nr.: RND 2019/13
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Revidenta pakalpojumu sniegšana Raunas novada domei 2019. un 2020.gadā
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 08.11.2019. Plkst.10:00 (EIS – šeit)
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 

 
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Raunas pilsdrupu galveno korpusu konservācija, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 11.10.2019. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2019/11
Iepirkuma proceduras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās šķeldas un granulu piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām 2019./2020. gada apkures sezonā
Atbildes pretendentiem:
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 

 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2019/10
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās malkas piegāde Gatartas pansionāta vajadzībām 2019./2020.gada apkures sezonā
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 23.09.2019. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 

 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2019/9
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Materiālu noliktavas pārbūve – Parka iela 4C, Rauna, Raunas pagastā, Raunas novadā
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 09.09.2019. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 

 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2019/8
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Vienkāršota jumta seguma atjaunošana ēkas ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0318 001 jumta nomaiņai “Lāčplēši”, Raunas pagastā, Raunas novadā
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 27.06.2019. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 

 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2019/7
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas būvniecība Miera ielā, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 23.04.2019. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 

 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2019/6
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Ēkas vienkāršota atjaunošana Rīgas iela 2, Raunas pagasts, Raunas novads
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 17.04.2019. Plkst.16:00
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 

 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2019/5
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Medikamentu piegāde Gatartas pansionātam 2019., 2020.gadā
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 15.04.2019. Plkst.10:00
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 

 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2019/4
Iepirkuma proceduras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Grupu dzīvokļu būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība nekustamā īpašumā “Kārkli”, Drustu pagasts, Raunas novads
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 24.04.2019. Plkst.10:00 EIS sistēmā
Iepirkuma dokumentacija:
 

 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2019/3
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Ielu virsmas divkārtu apstrāde Raunas un Drustu pagastos, Raunas novadā
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 25.03.2019. Plkst.09:30
Iepirkuma dokumentacija:
Līgums: 
 

 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2019/2
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Interneta pieslēguma un fiksēto telekomunikāciju nodrošināšana Raunas novada domes vajadzībām
Atbildes pretendentiem:
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 25.02.2019. Plkst.10:00
Līgums: 
 

 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2019/1
Iepirkuma proceduras veids: Sarunu procedūra PIL 8.panta septītās daļas 1.punkta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Sniega tīrīšana no Raunas novada autoceļiem ziemas sezonā 2018.-2020.gadā