Iepirkuma ID Nr.: RND 2020/2
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Specializētās darbnīcas izveide (esošo būvju pārbūve, t.sk. teritorijas labiekārtošana) nekustamā īpašumā “Kārkli”, Drustu pagasts, Raunas novads
Iepirkuma dokumentacija: 
Līgums: 
 

 
Iepirkuma ID Nr.: RND 2020/1
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Raunas pilsdrupu galveno korpusu konservācija, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
Iepirkuma dokumentacija: 
Līgums: