Cenu aptaujas


Iepirkuma ID Nr.: RND 2020/10
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Grants seguma atjaunošana Raunas novada pašvaldības ceļam “Drūģi – Rempi – Vības” posmā “Drūģi – Jaunieviņas”, Raunas pagastā, Raunas novadā
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.05.2020 Plkst.11:00  Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/37668
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums, 4.pielikums_Darbu apjomi
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB informācija
Līgums:


Iepirkuma ID Nr.: RND 2020/9
Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra PIL saskaņā ar 9.panta divdesmit pirmās daļas 1.punktu
Iepirkuma priekšmets: Pārtikas paku sagatavošana pusdienu atbalsta nodrošināšanai Raunas novadā deklarēto 1.-12.klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ar Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums


Iepirkuma ID Nr.: RND 2020/8
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets: Siltumenerģijas piegāde pašvaldības iestāžu vajadzībām Gatartā, Drustu pagastā, Raunas novadā
Atbildes pretendentiem:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 30.04.2020 Plkst.11:00  Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/35591
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
Līgums:


Iepirkuma ID Nr.: RND 2020/7
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Brīvdabas takas vides objektu komplekts “Raunas pilsdrupas”, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
Atbildes pretendentiem:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.03.2020 Plkst.10:00  Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/35262
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums, 5.pielikums_Projekta dokumetācija
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB informācija Ziņojums
Līgums:


Iepirkuma ID Nr.: RND 2020/6
Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra PIL 8.panta septītās daļas 3.punkta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Gaļas un gaļas pārstrādes produktu piegāde Raunas novada izglītības iestādēm
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
Līgums:


Iepirkuma ID Nr.: RND 2020/5
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Interaktīvās izziņas un dabas takas turpinājuma izbūve “Raunas pilsdrupas”, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
Atbildes pretendentiem:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.03.2020 Plkst.10:00  Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/34725
Iepirkuma dokumentācija:Nolikums, 4.pielikums_Darbu apjomi, 5.pielikums_Projekta dokumentācija
Paziņojums par noslēgto līgumu: IUB Informācija Ziņojums
Līgums:

 


Iepirkuma ID Nr.: RND 2020/4
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde Raunas novada domes un tās iestāžu vajadzībām
Atbildes pretendentiem:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.03.2020 Plkst.11:00  Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/34385
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
Līgums:


Iepirkuma ID Nr.: RND 2020/3
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Interneta pieslēguma un fiksēto telekomunikāciju nodrošināšana Raunas novada domes vajadzībām
Atbildes pretendentiem:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.03.2020 Plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/34303
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums IUB Informācija
Līgums:


Iepirkuma ID Nr.: RND 2020/2
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Specializētās darbnīcas izveide (esošo būvju pārbūve, t.sk. teritorijas labiekārtošana) nekustamā īpašumā “Kārkli”, Drustu pagasts, Raunas novads
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1 Atbilde Nr.2 Atbilde Nr.3
Piedavajumu iesniegšanas terminš: 29.01.2020 Plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/32396
Iepirkuma dokumentacija:Nolikums, 4. pielikums Darbu apjomi , 5. pielikums Būvprojekts, 5. pielikums Būvprojekts SAT-5
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums IUB Informācija
Līgums:


 Iepirkuma ID Nr.: RND 2020/1
Iepirkuma proceduras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā 
Iepirkuma priekšmets: Raunas pilsdrupu galveno korpusu konservācija, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
Līgums: