Cenu aptaujas

Iepirkuma ID Nr.: RND 2021/2
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Ventilācijas sistēmas pārbūve Skolas ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, LV-4131
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.04.2021 Plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/55101
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums; 5.pielikums_Darbu apjomi; 6.pielikums_Projekta dokumentācija
Paziņojums par noslēgto līgumu:
Līgums


Iepirkuma ID Nr.: RND 2021/1
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Siltumtrases pievada daudzdzīvokļu mājai Vidzemes ielā 19A, Rauna, Raunas pagastā, Raunas novadā izbūve
Atbildes pretendentiem: Atbilde. Nr1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.02.2021 Plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51851
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums; 4.pielikums_Darbu apjomi; 5.pielikums_Projekta dokumentācija
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums, IUB informācija
Līgums: