Cenu aptaujas

 

Iepirkuma ID Nr.: RND 2021/8
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets: Pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve Raunas un Drustu pagastos, Raunas novadā
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1, Pielikumi Lauku ielas apgaismojuma tīkla izbūve” un “Skolas ielas apgaismojuma tīkla izbūve
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.06.2021 Plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/57529
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums, Projekta dokumentācija, Darbu apjomi, Precizējums (Drusti, Skolas ielas apgaismojums)
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
Līgums:


Iepirkuma ID Nr.: RND 2021/7
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Centrālapkures granulu apkures katla iegāde un uzstādīšana Raunas vidusskolas Pirmsskolas izglītības iestādē
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1, Atbilde Nr.2, Atbilde Nr.3, Atbilde Nr.4
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2021 Plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/57377
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
Līgums:


Iepirkuma ID Nr.: RND 2021/4
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets: Kurināmās šķeldas un granulu piegāde Raunas novada domes iestāžu vajadzībām 2021./2022. gada apkures sezonā
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.06.2021 Plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/57001
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
Līgums:


Iepirkuma ID Nr.: RND 2021/6
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Apgaismojuma nodrošināšanas pilna servisa pakalpojums Raunas novadā
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1, Atbilde Nr.2, Atbilde Nr.3, Atbilde Nr.4
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.05.2021 Plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/57189
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums; Pielikumi
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
Līgums:


PĀRTRAUKTS 18.05.2021 – Kļūda Tehniskajā specifikācijā.

Iepirkuma ID Nr.: RND 2021/5
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Centrālapkures granulu apkures katlu iegāde un uzstādīšana Raunas vidusskolas Pirmsskolas izglītības iestādē
Atbildes pretendentiem:
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.05.2021 Plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/57075
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums
Paziņojums par noslēgto līgumu:
Līgums:


Iepirkuma ID Nr.: RND 2021/3
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Ēkas ar kad. apz. 42480090047008 pārbūve, “Gatartas pansionāts”, Drustu pagasts, Raunas novads
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1, Pielikums “2021.05.20_LABOJUMI_BK_6
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.05.2021 Plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/56865
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums; 4.pielikums_Darbu apjomi; 5.pielikums_Projekta dokumentācija
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
Līgums:


Iepirkuma ID Nr.: RND 2021/2
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Ventilācijas sistēmas pārbūve Skolas ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, LV-4131
Atbildes pretendentiem: Atbilde Nr.1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.04.2021 Plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/55101
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums; 5.pielikums_Darbu apjomi; 6.pielikums_Projekta dokumentācija
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums
Līgums


Iepirkuma ID Nr.: RND 2021/1
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Iepirkuma priekšmets: Siltumtrases pievada daudzdzīvokļu mājai Vidzemes ielā 19A, Rauna, Raunas pagastā, Raunas novadā izbūve
Atbildes pretendentiem: Atbilde. Nr.1
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.02.2021 Plkst.11:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/51851
Iepirkuma dokumentācija: Nolikums; 4.pielikums_Darbu apjomi; 5.pielikums_Projekta dokumentācija
Paziņojums par noslēgto līgumu: Ziņojums, IUB informācija
Līgums: