Raunas pagasta pārvaldes darba laiks:

 Pirmdiena  8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
 Otrdiena  8.00 – 13.00 14.00 – 18.00
 Trešdiena  8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
 Ceturtdiena  8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
 Piektdiena  8.00 – 13.00 14.00 – 16.00

 

Iedzīvotāju ievērībai!
Zemes ierīkotāja, nodokļu inspektore Daina Kļaviņa
Raunā apmeklētājus pieņems katru pirmdienu un ceturtdienu no plkst. 9.00 – 17.00, ar pārtraukumu no plkst.13.00 – 14.00.

 


 

Drustu pagasta pārvaldes darba laiki:

 Pirmdiena 8.30 – 13.00 13.30 – 17.00
 Otrdiena 8.30 – 13.00 13.30 – 17.00
 Trešdiena 8.30 – 13.00 13.30 – 17.00
 Ceturtdiena 8.30 – 13.00 13.30 – 17.00
 Piektdiena 8.30 – 13.00 13.30 – 17.00

 


 

 Raunas grāmatvedības pieņemšanas laiki:

 Pirmdiena 8.00 – 13.00
 Otrdiena 14.00 – 17.30
 Trešdiena 8.00 – 13.00
 Ceturtdiena 14.00 – 16.00
 Piektdiena Apmeklētājus nepieņem

Nekustamā īpašuma nodokli nevar samaksāt katra mēneša pirmajos datumos!

Nekustamā īpašuma nodokli var iemaksāt:
SWEDBANK kontā
LV69HABA0551032195597
(norādot NIN konta nr. un īpašnieka vārdu, uzvārdu)