14/04/2020

Konkurss „Par skaistāko Raunas novada dārzu un sakoptāko teritoriju”

Aptvert un izzināt skaistākos dārzus un sakoptākās teritorijas vienmēr ir bijis patīkami. Ieraudzīt un lepoties ar tiem, vēl patīkamāk. Konkursa „Par skaistāko Raunas novada dārzu un […]
06/02/2020

Sabiedrība ar dvēseli

Konkurss iedzīvotāju iniciatīvām Raunas novadā “Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros plānots piešķirt līdzfinansējumu projektu īstenošanai. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Raunas novadā, balstoties uz […]
28/01/2020

Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā

Projekta īsais nosaukums: RUNRARO Projekta Nr.: LV-RU-052 Projekta uzsākšanas datums: 01.06.2019. Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši Tematiskais mērķis: Uzņēmējdarbības un MVU attīstība Prioritāte: Uz vietējiem resursiem […]
24/01/2020

Piešķirts atbalsts projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā”

Raunas novada dome 2019. gadā noslēdza Vienošanos Nr. 9.3.1.1/18/I/028 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras […]
23/01/2020

Projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Sanitas Jansones ”ģimenes ārsta praksē”

Raunas novada dome 2019. gadā noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras […]
12/10/2019

Projekts “Proti un dari!”

Projekta “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001 mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, […]