Ainava kā resurss, atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam