“Paziņojums par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmi” Nr. 1-08/215/2017