Projekts “Interaktīvā izziņas un dabas taka Raunas pilsdrupu teritorijā” Nr. 17-09-AL18-A019.2201-000009