Projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “Sanitas Jansones ”ģimenes ārsta praksē”