Projekts “Sadraudzības alianse sociālai solidaritātei rīcībā”