Pumpu trase Raunas sporta laukumā Nr. 18-09-AL18-A019.2201-000008