Starptautiskās sadarbības projekts “From our regions to Europe/No mūsu reģioniem uz Eiropu”