Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”