Raunas bibliotēka

Rīgas iela 2, Rauna, Raunas novads, LV-4131
Bibliotēkas vadītāja: Digna Soboļeva
Bibliotekāre: Ruta Pavasare
Tālr. 64177360, 26617582
E – pasts : raunasbiblioteka@inbox.lv

 

Informācija Raunas  bibliotēkas apmeklētājiem

No 13.maija atsākam lasītāju apkalpošanu klātienē ievērojot sanitārā protokola noteikumus.

  • Grāmatu nodaļā – notiks grāmatu izsniegšana/saņemšana, apmeklētājiem ievērojot 2 m distanci.
  • Lasītavā – datora izmantošana 15 min. Lai nodrošinātu distancēšanos – var veikt pierakstu pa tālruņiem 64177360, 26617582, vai e-pastu: raunasbiblioteka@rauna.lv
  • Sniegsim uzziņas mācību vajadzībām (skenēts e-pastā vai izdruku veidā). Tiks nodrošināta kopēšana, printēšana un skenēšana

Piezīme!
Koronavīrusi uz virsmām spēj izdzīvot no 24 stundām līdz 9 dienām. Bibliotēkā nodotajām grāmatām arī turpmāk tiks nodrošināta 10 dienu karantīna.

Sanitārais protokols – Skatīt šeit…

 

Bibliotēkas darba laiks no 1.05.2020

Pirmdiena 9.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 18.00
Ceturtdiena 12.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 18.00
Sestdiena 9.00 – 13.00
Svētdiena Slēgts

 

Raunas bibliotēkas dati uz 01.01.2020.

Raunas pagasta biblotēkas fonds 6533
Bibliotēkas lietotāji 636, t. sk. bērni – 194
Apmeklējumu skaits 8315
Pieaugušie/Bērni 6122/2193
Izsniegums 11594 eks. , t. sk. bērniem – 690 eks.

 

Pakalpojumi

Informācija par bibliotēkas krājumu Adrese
Bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv, www.news.lv, www.filmas.lv
Maksas pakalpojumi Kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām;
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.
Pieejamība Datoru un interneta izmantošana bez maksas

 

Raunas bibliotēkas jaunumi

VARAM atzinības raksts bibliotēkai

 

Jaunumi bibliotēkā

Tīklā Slotere, Karīna, Astotais bauslis Auziņš, Arnolds, Iezīmētie Kūlis, Ēriks, Zaļais gredzens Rūmnieks, Valdis, Harijs Poters un Azkabanas gūsteknis Roulinga, Dž.K., Glābiet mani Kastena, Mona, Brīnumu laiks Montgomerija, Hedviga, Visiem zēniem, kurus esmu mīlējusi Hana, Dženija, Sarkanā adrešu grāmatiņa Lundberja, Sofija, Algotņi Zoldnere, Dina, Bērns miglā Goffa, Martins, Sardu balāde Andžoni, Džūlio, Sestā sieva Grencberga, Inga, Mēmais Judina, Dace, Ceļadomas Līce, Anda, Mazliet precējušies Kīza, Meriana, Bēres ar priekšapmaksu Kļavis, Aivars, Visu dienu labiņi Kofs, Indreks, Valentīns Skulme. Raibs taurenis uz dadža lapas Šmite, Linda, Mēs satikāmies decembrī Kērtisa, Rozija, Gājiens ar klibo zirdziņu Spāre, Vladis, Aukstākā ziema simt piecdesmit gados Zīle, Baiba, Vientulības ministrija Košeļeva, Sabīne.

Vēsture

Par Raunas bibliotēkas dibināšanu vēsta Latvijas valsts Vēstures arhīva izziņa. Raunas lauksaimniecības biedrības bibliotēka darbības uzsākšanai 1923.gadā saņēmusi Kultūras Fonda bibliotēku – 506 sējumus. Tā atradās Raunas lauksaimniecības biedrības namā, kas celts 1909.gadā, Rīgas ielā 1. No 1947. – 1955. gadam tā saucas Raunas pagasta bibliotēka.
No seniem bibliotēkas darbiniekiem ir ziņas, ka grāmatu fonds glabājies vienā skapī. Tad 1955.gadā tā pārvietota uz Raunas pagasta māju, kas celta 1875.gadā, Vidzemes ielā 2. Tur tā darbojās līdz 1994.gadam. Pašreizējā bibliotēkas adrese ir Valmieras iela 1 un atrodas ēkā, kas celta 1852.gadā.
Raunas pagasta bibliotēka ir kultūras un informācijas iestāde, kas tiek finansēta no Raunas pašvaldības. Vēl fonda komplektēšanai līdzekļi tiek piesaistīti no Valsts Kultūrkapitāla fonda.
Informācija par bibliotēku : www.rauna.lv, www.biblioteka.cesis.lv, www.biblioteka.lv , „Raunas un Drustu Vēstīs”.
Bibliotēkas izmantošanas kārtību nosaka ”Raunas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi” un „Maksas pakalpojumu veidi un tarifi”.

 

Aktivitātes

Bibliotēkā ir 2 lietotāju interešu grupas : ”Drellis”, „Puķu draugi”. Notiek tematiski un praktiski pasākumi, lekcijas, tikšanās ar dzejniekiem, interesantiem cilvēkiem, neklātienes ceļojumi,  lietišķās mākslas izstādes. Katru gadu piedalāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos: ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu attīstīšana – Bērnu žūrija”. Tiek apmeklētas izstādes, daiļdārzi, izdaiļota Rauna svētkos ar ziedu kompozīcijām. Jaunos lasītājus no bērnudārza gaidām ekskursijā. Iepazīstamies ar citu valstu bibliotēkām un to pieredzi.

Lai apgūtu aušanas prasmes, piedalījāmies VKK fonda projektā : „Mācies aust!”, Mācies aust 2!”.Tika realizēts Rietumu bankas labdarības projekts ”Sprīdis labākai dzīvei”- praktiskas rokdarbu nodarbības un grāmatu iegāde, un tika realizēts projekts “Tautas tradīciju un senču tikuma godā celšana” ( austi tautiskie brunči un villaines). Lai iekārtotu bibliotēkā bērnu rotaļu stūrītī, piedalījāmies projektu konkursā ”Sabiedrība ar dvēseli”.