Raunas bibliotēka

Rīgas iela 2, Rauna, Raunas novads, LV-4131
Bibliotēkas vadītāja: Digna Soboļeva
Bibliotekāre: Ruta Pavasare
Tālr. 64177360, 26617582
E – pasts : raunasbiblioteka@rauna.lv

 

No 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Raunas pagasta bibliotēkas turpina darbu, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

PAKALPOJUMU SNIEGŠANA KLĀTIENĒ RAUNAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀS

 • Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai sejas vairogs.
 • Ienākot bibliotēkā, ir jādezinficē rokas. Bibliotēkā ir nodrošināta bezkontakta roku dezinfekcija.
 • Bibliotēkas apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distance, vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 10 kvadrātmetri.
 • Vienlaikus bibliotēkā un muzejā drīkst atrasties 7 apmeklētāji
 • Apmeklējot bibliotēku jāievēro vienvirziena kustība, ievērojot bibliotēkas darbinieku norādījumus.
 • Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti bibliotēkas telpās uzturēties ne ilgāk par 30 minūtēm.
 • Lai lasītāji no dažādām mājsaimniecībām neuzkavētos bibliotēku telpās, bibliotēku lasītavas lasītājiem ir slēgtas.
 • Bibliotēkas turpina grāmatu, žurnālu un citu izdevumu izsniegšanu uz mājām. Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām.
 • Bibliotēkas sniedz apmeklētājiem iespēju izmantot datorus mācību vai darba vajadzībām. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas.
 • Bibliotēkā tiek atcelti visi klātienes publiskie pasākumi.
 • Bibliotēkas telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums).

Bibliotēka aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot pakalpojumus, kas tiek piedāvāti attālināti: reģistrēšanās par bibliotēkas lietotāju, grāmatu rezervēšana un lietošanas termiņa pagarināšana kopkatalogā https://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/11/home.aspx un grāmatu lasīšana elektroniski 3td e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv
Ja Tev nav piekļuves sazinies ar bibliotēku – 64177360, 26617582, e-pasts: raunasbiblioteka@rauna.lv
Mēs palīdzēsim!
Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kārtība var tikt grozīta.
Aicinām sekot līdzi jaunumiem bibliotēkas sociālo tīklu kontos Facebook un Instagram.

Sanitārais protokols – Skatīt šeit…

Bibliotēkas ziemas darba laiks (1.09. – 31.05.)

Pirmdiena 9.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 18.00
Ceturtdiena 9.00 – 15.00
Piektdiena 9.00 – 18.00
Sestdiena 8.00 – 14.00
Svētdiena Slēgts

Bibliotēkas vasaras darba laiks (1.06. – 31.08.)

Pirmdiena 9.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 18.00
Ceturtdiena 9.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 18.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Raunas bibliotēkas dati uz 01.01.2020.

Raunas pagasta biblotēkas fonds 6533
Bibliotēkas lietotāji 636, t. sk. bērni – 194
Apmeklējumu skaits 8315
Pieaugušie/Bērni 6122/2193
Izsniegums 11594 eks. , t. sk. bērniem – 690 eks.

Pakalpojumi

Informācija par bibliotēkas krājumu Adrese
Bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv, www.news.lv, www.filmas.lv
Maksas pakalpojumi Kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām;
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.
Pieejamība Datoru un interneta izmantošana bez maksas

Raunas bibliotēkas jaunumi

VARAM atzinības raksts bibliotēkai

Jaunumi bibliotēkā (atjaunināts: 25.11.2020)

Latviešu

Burga Anna – Tētis, Dimante Inguna – Ilūziju spēles, Fridrihsone Madara – Atgūtais medusmēnesis (Vakara romāns), Gaile Inga – Rakstītāja, Lāce Ilze – Baloži uz Žozetes jumta, Muižniece Lalita – Pēdas. Melita Rīgā, Rēdliha Iveta – Mānīgā ziemeļblāzma, Sila Inita – Tango ar diviem misteriem V, Skrīvele Māra – Es mācos augļkopību, Ulberga Kristīne – Tur, Veinberga Jana – Mākoņaina nakts

Ārzemju

Abdullajevs Čingizs – Maniaka prāts, Bušnela Kendaisa – Vai lielpilsētā vēl ir sekss?, Felka Romija – Nāves jūdze, Gerhardsena Karina – Melnais ledus, Hilderbrenda Elīna – Ideāls pāris, Kankimeki Mia – Sievietes, par kurām es domāju naktīs, Keja Elizabete – Septiņi meli, Knaidla Laura – Ne pieskaries man, Kvans Kevins – Pasakaini bagātā draudzene, Lunde Maja – Bišu vēsture, Martiness Giljermo – Slepkava Alise, Montefjore Santa – Mīlestības aizvējā, Railija Lūsinda – Septiņas māsas. Saules māsa: Elektras stāsts, 6.grāmata, Roulinga Dž.K. – Kalambols laiku lokos, Ruiss Safons Karloss – Debesu gūsteknis, Vaita Kārena – Zudušais medaljons

2020. gadā abonētie preses izdevumi Raunas bibliotēkā

Laikraksti: Druva, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze
Žurnāli: Ieva, Ievas stāsti, Una, Mājas Viesis, Praktiskais Latvietis, Ievas Māja, Ievas Veselība, Ievas Dārzs, 100 labi padomi, Patiesā Dzīve, Privātā Dzīve, Mājas Virtuve, Vakara Ziņas, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Planētas noslēpumi, Leģendas, Ir

Vēsture

Par Raunas bibliotēkas dibināšanu vēsta Latvijas valsts Vēstures arhīva izziņa. Raunas lauksaimniecības biedrības bibliotēka darbības uzsākšanai 1923.gadā saņēmusi Kultūras Fonda bibliotēku – 506 sējumus. Tā atradās Raunas lauksaimniecības biedrības namā, kas celts 1909.gadā, Rīgas ielā 1. No 1947. – 1955. gadam tā saucas Raunas pagasta bibliotēka.
No seniem bibliotēkas darbiniekiem ir ziņas, ka grāmatu fonds glabājies vienā skapī. Tad 1955.gadā tā pārvietota uz Raunas pagasta māju, kas celta 1875.gadā, Vidzemes ielā 2. Tur tā darbojās līdz 1994.gadam. Pašreizējā bibliotēkas adrese ir Valmieras iela 1 un atrodas ēkā, kas celta 1852.gadā.
Raunas pagasta bibliotēka ir kultūras un informācijas iestāde, kas tiek finansēta no Raunas pašvaldības. Vēl fonda komplektēšanai līdzekļi tiek piesaistīti no Valsts Kultūrkapitāla fonda.
Informācija par bibliotēku : www.rauna.lv, www.biblioteka.cesis.lv, www.biblioteka.lv , „Raunas un Drustu Vēstīs”.
Bibliotēkas izmantošanas kārtību nosaka ”Raunas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi” un „Maksas pakalpojumu veidi un tarifi”.

Aktivitātes

Bibliotēkā ir 2 lietotāju interešu grupas : ”Drellis”, „Puķu draugi”. Notiek tematiski un praktiski pasākumi, lekcijas, tikšanās ar dzejniekiem, interesantiem cilvēkiem, neklātienes ceļojumi,  lietišķās mākslas izstādes. Katru gadu piedalāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos: ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu attīstīšana – Bērnu žūrija”. Tiek apmeklētas izstādes, daiļdārzi, izdaiļota Rauna svētkos ar ziedu kompozīcijām. Jaunos lasītājus no bērnudārza gaidām ekskursijā. Iepazīstamies ar citu valstu bibliotēkām un to pieredzi.

Lai apgūtu aušanas prasmes, piedalījāmies VKK fonda projektā : „Mācies aust!”, Mācies aust 2!”.Tika realizēts Rietumu bankas labdarības projekts ”Sprīdis labākai dzīvei”- praktiskas rokdarbu nodarbības un grāmatu iegāde, un tika realizēts projekts “Tautas tradīciju un senču tikuma godā celšana” ( austi tautiskie brunči un villaines). Lai iekārtotu bibliotēkā bērnu rotaļu stūrītī, piedalījāmies projektu konkursā ”Sabiedrība ar dvēseli”.

 

 

Rozes Nodaļa

Rozes k/n, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Bibliotēkas vadītāja: Digna Soboļeva
Tālr. 26617582
E – pasts: rozesbiblioteka@rauna.lv

 

No 13.maija atsākam lasītāju apkalpošanu klātienē ievērojot sanitārā protokola noteikumus.

 • Grāmatu nodaļā – notiks grāmatu izsniegšana/saņemšana, apmeklētājiem ievērojot 2 m distanci.
 • Lasītavā – datora izmantošana 15 min. Lai nodrošinātu distancēšanos – var veikt pierakstu pa tālruņiem 64177360, 26617582, vai e-pastu: raunasbiblioteka@rauna.lv
 • Sniegsim uzziņas mācību vajadzībām (skenēts e-pastā vai izdruku veidā). Tiks nodrošināta kopēšana, printēšana un skenēšana

Piezīme!
Koronavīrusi uz virsmām spēj izdzīvot no 24 stundām līdz 9 dienām. Bibliotēkā nodotajām grāmatām arī turpmāk tiks nodrošināta 10 dienu karantīna.

Sanitārais protokols – Skatīt šeit…

Bibliotēkas darba laiks no 1.05.2020

Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 14.00 – 18.00
Trešdiena Slēgts
Ceturtdiena 8.30 – 17.00
Piektdiena 9.00 – 13.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Pusdienas pārtraukums 12.30 – 13.00

 

Rozes bibliotēkas dati uz 01.01.2020.

Aktīvo lasītāju skaits 126, t. sk. bērni – 28
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2662, t. sk. bērni – 948
Izsniegumu kopskaits 2422, t. sk. bērni – 240
Lasītākās grāmatas 2018. gadā
Top 10

 

Pakalpojumi

Informācija par bibliotēkas krājumu Cēsu bibliotēka
Bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv
www.news.lv
www.filmas.lv (latviešu filmas)
Plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Maksas pakalpojumi Kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (pasta izdevumi).
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.
Pieejamība Datoru un interneta izmantošana bez maksas

 

Jaunākās grāmatas Rozes bibliotēkā

Latviešu orģinālliteratūra

Ābolu dūmi
Vilcēni
Sīnāja kalna lieta
Skaistuma impērija
Pilsēta pie upes
Krieva āda
Kas vieno, kas šķir Tā viš’ i
Cietāks par dimantu

Roga-Saulīte Inguna
Manfelde Andra
Bula Rolanda
Dimante Inguna
Janovskis Gunars
Rukšāne-Ščipčinska Dace
Kūlis Ēriks
Judina Dace

Vakara romāni

Atbalss bez balss
Ēnas spogulī
Svešu tēvu grēki
Klusums izmisīgs
Ragana bez diploma

Brīdaka Lija
Judina Dace
Zīle Monika
Krekle Maija
Nella no Krotes
Tulkotā daiļliteratūra

Pēdējais alibi
Izaugt
Brīnumu istaba
Aušvicas tetovētājs
Klubs “Plkst. 5 no rīta”
Vilka jūras šaurums
Gājputni
Bailes
Stokholmas fails
Biedējošā tumsa
Šoks
Bākas sargi
Pēdējā jūdze

Elliss Deivids
Obama  Mišela
Sandrels Žiljēns
Morisa Hetere
Šarma Robins
Triks Olivjē
Hiekapelto Kati
Teilore K. L.
Lindberga Hanna
Gripando Džeimss
Rābe – Marks
Lekberga Kamilla
Baldači Deivids
Grāmatas bērniem un jauniešiem

Es protu zīmēt visu ko
Rasas vasara
Rižiks
Zēns, meitene, internets un gadījums

Cielēna Māra
Zvirgzdiņš Juris
Šulce Dzintra
Felkere Anete

 

2020. gadā pieejamie preses izdevumi Rozes bibliotēkā

Druva, Latvijas Avīze, Mājas Viesis, Praktiskais Latvietis, 100 Labi padomi, Citāda Pasaule, Dārza Pasaule, Patiesā Dzīve, Privātā Dzīve, Ieva, Ievas stāsti, Ievas Dārzs, Ievas Veselība, Ilustrētā Zinātne, Pasaules Vēsture, Ilustrētā Junioriem, Ir

 

Par Rozes ciema bibliotēku

Bibliotēka Rozēs darbojas no 1958.gada, un ilgu laiku tā atradās kolhoza ,,Zelta druva” kantora telpās ,,Svikās”, bet 1964.gadā to pārcēla uz jaunuzcelto kluba ēku, kur tā atrodas arī šobrīd. Pirmais bibliotēkas vadītājs ir Aldis Plūme. Pēc tam par bibliotēkas vadītāju ilgus gadus strādāja Rita Volosova. Vecajās inventāra grāmatās periodiski pavīd arī Bertas Ābeles, Velgas Znotas, Laimdotas Grīnbergas un Janīnas Mieriņas rokraksti. No 1995.gada bibliotēka ir Raunas pagasta padomes pakļautībā.