Raunas bibliotēka

Rīgas iela 2, Rauna, Smiltenes novads, LV-4131
Bibliotēkas vadītāja: Digna Soboļeva
Bibliotekāre: Ruta Pavasare
Tālr. 64177360, 26617582
E – pasts : raunasbiblioteka@rauna.lv

 

Raunas bibliotēka informē

No 12. janvāra bibliotēka atsāks grāmatu un žurnālu izsniegšanu;
Gan Raunas bibliotēka, gan tās nodaļa Rozēs tiks atvērtas apmeklētājiem ierastajā darba laikā;
Bibliotēkas apkalpos pa vienam apmeklētājam vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošos;
Apmeklētāji un personāls lieto sejas maskas un dezinficē rokas;
Lai apkalpošana notiktu ātrāk iespēju robežās aicinām izmantot kopkatalogu grāmatu rezervēšanai https://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/11/home.aspx vai arī zvanot uz bibliotēku.

Pieejas datus jautā rakstot e-pastu: raunasbiblioteka@rauna.lv vai zvanot tālr. 64177360, 26617582

Bibliotēkas lasītavas ir SLĒGTAS
Datoru izmantošana NENOTIEK
Atnestās grāmatas lūgums atstāt priekštelpā novietotajā kastē

Aicinām arī izmantot iespēju lasīt grāmatas bezmaksas e-grāmatu bibliotēkā https://www.3td.lv/
Plašāka informācija par reģistrēšanos atrodama https://bis.alise.lv/BIS/

Raunas bibliotēka nodrošina attālinātos pakalpojumus un konsultācijas:

 • konsultācijas pa telefonu datora, interneta un dažādu e-pakalpojumu izmantošanā
 • pieejas datu izsniegšanu kopkatalogam un e-grāmatu bibliotēkai https://www.3td.lv/

Saziņai:

 • raunasbiblioteka@rauna.lv
 • 64177360
 • 26617582

Bibliotēku darbību vadlīnījasSkatīt šeit…

 

 

Bibliotēkas ziemas darba laiks (1.09. – 31.05.)

Pirmdiena 9.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 18.00
Ceturtdiena 9.00 – 15.00
Piektdiena 9.00 – 18.00
Sestdiena 8.00 – 14.00
Svētdiena Slēgts

 

Bibliotēkas vasaras darba laiks (1.06. – 31.08.)

Pirmdiena 9.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 18.00
Trešdiena 9.00 – 18.00
Ceturtdiena 9.00 – 15.00
Piektdiena 9.00 – 17.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

 

Raunas bibliotēkas dati uz 01.01.2020.

Raunas pagasta biblotēkas fonds 11465
Bibliotēkas lietotāji 728, t. sk. bērni – 187
Apmeklējumu skaits 10652, t.sk. bērni 2431
Izsniegums 9480 eks. , t. sk. bērniem – 1031 eks.
2020. gadā Raunas bibliotēkas krājums papildināts ar 480 jaunām grāmatām
Čaklākā lasītāja izlasīto grāmatu skaits 2020.gadā pieaugušie/bērni – 312/86

 

2020. gada lasītāko grāmatu TOP 10 Raunas bibliotēkā

Vieta Grāmatas autors Grāmatas nosaukums
10. Ilze Freimane Kafija diviem
9. Jeļena Mihalkova Rūgto mandeļu pīrāgs
8. Dzintra Žuravska Nepabeigtā portreta noslēpums
7. Lelde Kovaļova Svešinieki
6. Rolanda Bula Sīnāja kalna lieta
5. Sofija Lundberja Sarkanā adrešu grāmatiņa
4. Gundega Kaziņa Pusnakts lilija
3. Daina Avotiņa Ceļā
2. Dace Judina Ēnas spogulī
1. Dace Rukšāne Krieva ādā

 

Pakalpojumi

Informācija par bibliotēkas krājumu Adrese
Bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv, www.news.lv, www.filmas.lv
Maksas pakalpojumi Kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām;
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.
Pieejamība Datoru un interneta izmantošana bez maksas

 

Raunas bibliotēkas jaunumi

VARAM atzinības raksts bibliotēkai

 

Jaunumi bibliotēkā (atjaunināts: 25.11.2020)

Latviešu

 1. Blodone I. – Meli un porcelāns (vakara romāns)
 2. Dimante I. – Starp divām sievietēm
 3. Dreika D. – Svēdenborga roze
 4. Katrāne-Šilinga, Alīna – Prāta vētra. Meklēt vienam otru
 5. Ketnere K. – Drupaču ballīte
 6. Liepiņa K. – Pamirs mana sirds mīlestībā
 7. Seleckis V. – Nozagtais sapnis 1.grāmata
 8. Šulce Dz. – Caurvējš
 9. Žuravska Dz. – Aizejot neaizcērt durvis

Ārzemju

 1. Delakūrs G. – Sieviete, kura nenovecoja
 2. Eljota K. – Aiz slēgtām durvīm
 3. Fīla I.- Kameju gravētājs
 4. Hirvisāri L. – Viņas augstība Katrīna II
 5. Konsatntīna L. – Svešiniece spogulī
 6. Nesers H. – Rūsa kunga stāsts
 7. Orvels Dž. – Posts Parīzē un Londonā
 8. Pārsonss T. – Trīstūkstoš un viena nakts
 9. Šepa E. – Dēla vārdā

Bērniem

 1. Cartafi E. – Varēja būt trakāk
 2. Kofs I. – Uz mājām
 3. Loiteršteine-Saveļjeva Ē. – Traktora Ervīna piedzīvojumi
 4. Samauska I. – Gulošais policists un sapnis
 5. Stepēna M. – Kad visi grib būt karaļi
 6. Ulberga K. – Kaizivs, kurš neēda cilvēkus

 

2020. gadā abonētie preses izdevumi Raunas bibliotēkā

Laikraksti: Druva, Latvijas Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze
Žurnāli: Ieva, Ievas stāsti, Una, Mājas Viesis, Praktiskais Latvietis, Ievas Māja, Ievas Veselība, Ievas Dārzs, 100 labi padomi, Patiesā Dzīve, Privātā Dzīve, Mājas Virtuve, Vakara Ziņas, Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Planētas noslēpumi, Leģendas, Ir

 

Vēsture

Par Raunas bibliotēkas dibināšanu vēsta Latvijas valsts Vēstures arhīva izziņa. Raunas lauksaimniecības biedrības bibliotēka darbības uzsākšanai 1923.gadā saņēmusi Kultūras Fonda bibliotēku – 506 sējumus. Tā atradās Raunas lauksaimniecības biedrības namā, kas celts 1909.gadā, Rīgas ielā 1. No 1947. – 1955. gadam tā saucas Raunas pagasta bibliotēka.
No seniem bibliotēkas darbiniekiem ir ziņas, ka grāmatu fonds glabājies vienā skapī. Tad 1955.gadā tā pārvietota uz Raunas pagasta māju, kas celta 1875.gadā, Vidzemes ielā 2. Tur tā darbojās līdz 1994.gadam. Pašreizējā bibliotēkas adrese ir Valmieras iela 1 un atrodas ēkā, kas celta 1852.gadā.
Raunas pagasta bibliotēka ir kultūras un informācijas iestāde, kas tiek finansēta no Raunas pašvaldības. Vēl fonda komplektēšanai līdzekļi tiek piesaistīti no Valsts Kultūrkapitāla fonda.
Informācija par bibliotēku : www.rauna.lv, www.biblioteka.cesis.lv, www.biblioteka.lv , „Raunas un Drustu Vēstīs”.
Bibliotēkas izmantošanas kārtību nosaka ”Raunas pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi” un „Maksas pakalpojumu veidi un tarifi”.

 

Aktivitātes

Bibliotēkā ir 2 lietotāju interešu grupas : ”Drellis”, „Puķu draugi”. Notiek tematiski un praktiski pasākumi, lekcijas, tikšanās ar dzejniekiem, interesantiem cilvēkiem, neklātienes ceļojumi,  lietišķās mākslas izstādes. Katru gadu piedalāmies Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos: ”Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu attīstīšana – Bērnu žūrija”. Tiek apmeklētas izstādes, daiļdārzi, izdaiļota Rauna svētkos ar ziedu kompozīcijām. Jaunos lasītājus no bērnudārza gaidām ekskursijā. Iepazīstamies ar citu valstu bibliotēkām un to pieredzi.

Lai apgūtu aušanas prasmes, piedalījāmies VKK fonda projektā : „Mācies aust!”, Mācies aust 2!”.Tika realizēts Rietumu bankas labdarības projekts ”Sprīdis labākai dzīvei”- praktiskas rokdarbu nodarbības un grāmatu iegāde, un tika realizēts projekts “Tautas tradīciju un senču tikuma godā celšana” ( austi tautiskie brunči un villaines). Lai iekārtotu bibliotēkā bērnu rotaļu stūrītī, piedalījāmies projektu konkursā ”Sabiedrība ar dvēseli”.

 

 

Rozes Nodaļa

Rozes k/n, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131
Raunas bibliotēkas nodaļas Rozēs bibliotekāre: Digna Soboļeva
Tālr. 26617582
E – pasts: rozesbiblioteka@rauna.lv

 

Bibliotēkas darba laiks no 1.05.2020

Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 14.00 – 18.00
Trešdiena Slēgts
Ceturtdiena 8.30 – 17.00
Piektdiena 9.00 – 13.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Pusdienas pārtraukums 12.30 – 13.00

 

Rozes bibliotēkas dati uz 01.01.2020.

Aktīvo lasītāju skaits 126, t. sk. bērni – 28
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2662, t. sk. bērni – 948
Izsniegumu kopskaits 2422, t. sk. bērni – 240
Lasītākās grāmatas 2018. gadā
Top 10

 

Pakalpojumi

Informācija par bibliotēkas krājumu Cēsu bibliotēka
Bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv
www.news.lv
www.filmas.lv (latviešu filmas)
Plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Maksas pakalpojumi Kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (pasta izdevumi).
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.
Pieejamība Datoru un interneta izmantošana bez maksas

 

 

Par Rozes ciema bibliotēku

Bibliotēka Rozēs darbojas no 1958.gada, un ilgu laiku tā atradās kolhoza ,,Zelta druva” kantora telpās ,,Svikās”, bet 1964.gadā to pārcēla uz jaunuzcelto kluba ēku, kur tā atrodas arī šobrīd. Pirmais bibliotēkas vadītājs ir Aldis Plūme. Pēc tam par bibliotēkas vadītāju ilgus gadus strādāja Rita Volosova. Vecajās inventāra grāmatās periodiski pavīd arī Bertas Ābeles, Velgas Znotas, Laimdotas Grīnbergas un Janīnas Mieriņas rokraksti. No 1995.gada bibliotēka ir Raunas pagasta padomes pakļautībā.