Rozes bibliotēka

Rozes k/n, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Bibliotēkas vadītāja: Digna Soboļeva
Tālr. 64164093, 26617582
E – pasts: rozesbiblioteka@rauna.lv

 

Bibliotēkas darba laiks: (01.06. – 31.08.)

Pirmdiena 8.30 – 17.00
Otrdiena 8.30 – 17.00
Trešdiena 10.30 – 19.00
Ceturtdiena 8.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Pusdienas pārtraukums 12.30 – 13.00

 

Bibliotēkas darba laiks: (01.09. – 31.05.)

Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 8.30 – 17.00
Trešdiena 8.30 – 17.00
Ceturtdiena Novadpētniecības diena
Piektdiena 8.30 – 17.00
Sestdiena 8.00 – 12.00
Svētdiena Slēgts

Pusdienas pārtraukums 12.30 – 13.00

 

Rozes bibliotēkas dati uz 01.01.2019.

Aktīvo lasītāju skaits 128, t. sk. bērni – 37
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2286, t. sk. bērni – 962
Izsniegumu kopskaits 2596, t. sk. bērni – 267
Lasītākās grāmatas 2018. gadā
Top 10

 

Pakalpojumi

Informācija par bibliotēkas krājumu Cēsu bibliotēka
Bezmaksas datu bāzes www.letonika.lv
www.news.lv
www.filmas.lv (latviešu filmas)
Plašs grāmatu un žurnālu piedāvājums, novadpētniecības materiāli
Maksas pakalpojumi Kopēšana, melnbaltā un krāsu printēšana, skenēšana.
Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu pasūtīšana no citām bibliotēkām (pasta izdevumi).
Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes.
Pieejamība Datoru un interneta izmantošana bez maksas

 

Oktobris Rozes bibliotēkā

Pasākumi 12.10.2019.
26.10.2019.
Plkst.10.00 Lasītāju klubiņa otrās sezonas pirmā tikšanās
Galda spēļu diena skolēnu rudens brīvlaikā
Literatūras izstādes 15.10.2019. – 12.11.2019.
15.10.2019. – 12.11.2019.
17.10.2019. – 14.11.2019.
Rakstniecei Norai Ikstenai – 50 (1969)
Krievu dzejniekam Mihailam Ļermontovam – 105 (1814-1841)
Rakstniekam, žurnālistam Aleksandram Liepam – 105 (1914-1993)
Tematiskās izstādes 01.10.2019. – 31.10.2019
01.10.2019. – 31.10.2019.
Rudens bibliotēkā. Skaisto rudens lapu izstāde. Meklējam krāšņāko lapu!
Skandināvu detektīvi un kriminālromāni

 

2019. gadā pieejamie preses izdevumi Rozes bibliotēkā

Druva, Latvijas Avīze, Mājas Viesis, Praktiskais Latvietis, 100 Labi padomi, Citāda Pasaule, Dārza Pasaule, Patiesā Dzīve, Privātā Dzīve, Ieva, Ievas stāsti, Ievas Māja, Ievas Veselība, Ilustrētā Zinātne, Pasaules Vēsture, Ilustrētā Junioriem, Pūcīte un dāvinājums žurnāls IR

 

Par Rozes ciema bibliotēku

Bibliotēka Rozēs darbojas no 1958.gada, un ilgu laiku tā atradās kolhoza ,,Zelta druva” kantora telpās ,,Svikās”, bet 1964.gadā to pārcēla uz jaunuzcelto kluba ēku, kur tā atrodas arī šobrīd. Pirmais bibliotēkas vadītājs ir Aldis Plūme. Pēc tam par bibliotēkas vadītāju ilgus gadus strādāja Rita Volosova. Vecajās inventāra grāmatās periodiski pavīd arī Bertas Ābeles, Velgas Znotas, Laimdotas Grīnbergas un Janīnas Mieriņas rokraksti. No 1995.gada bibliotēka ir Raunas pagasta padomes pakļautībā.