TDK “Trejdeviņi”

TDK “Trejdeviņi”
Vadītāja Ilona Klince
Mob.tālr. 29391169

Raunas jauniešu deju kopa “Trejdeviņi” ir aktīvāko, foršāko un arī draudzīgāko jauniešu kolektīvs. Mūs vada pati aktīvākā un harizmātiskākā vadītāja Ilona Klince. Mēs kolektīvā esam dažāda vecuma jaunieši no 16 līdz 30 gadiem. Protams, mēs gaidām arī jaunus dejot gribētājus, kas vēlas pievienoties mūsu atraktīvajai deju kopai.
Mēs katras brīvdienas satiekamies Raunas pagasta Aktu zālē, Dīķa ielā 6, lai kārtīgi pastrādātu, darot to, kas mums vislabāk patīk, dejojot. Piektdienās astoņos (plkst. 20.00) un svētdienās piecos (plkst. 17.00) vakarā, lai visi atkal varētu būt kopā.