“Attīstības finanšu institūcija Altum” ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings utml.). 
 
ALTUM atbalsta:
  • Biznesa uzsācējus;
  • Mazos un vidējos uzņēmumus;
  • Lauksaimniekus;
  • Iedzīvotājus.
ALTUM piedāvātie valsts atbalsta instrumenti paredzēti uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu izaugsmi.
 
ALTUM šobrīd piedāvā sekojošas valsts atbalsta programmas:
  • Aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa uzsākšanai un attīstīšanai;
  • Garantiju programmas finanšu resursu pieejamībai, eksporta darījumu riska apdrošināšanai, iedzīvotāju mājokļu aizdevumiem;
  • Riska kapitāls;
  • Nefinanšu atbalsts – mentorings, konsultācijas, u.c.
Lai atrastu sava uzņēmuma aktuālajām vajadzībām piemērotāko programmu, aicinām izmantot Atbalsta programmu kalkulatoru šeit.
 
Kontaktinformācija: 
 
 

Biznesa ideju konkurss

Biznesa ideju konkursa nolikums (pdf)

Pieteikuma veidlapa (word)

Biznesa ideju konkursa grozījumi

 

2020. gada projektu konkursa “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Raunas novadā” rezultāti:

Kristīne Berga – Automātiskās barošanas līnijas ierīkošana “Provinces garša” dējējvistu novietnē 2000.00 EUR
Z/S “Mežnoras” – Rudens avenes zem plēves segumā 1000.00 EUR
Z/S “Jaun-Ieviņas” – Tūristu izmitināšanas namiņš 500.00 EUR

 

2019. gada projektu konkursa “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Raunas novadā” rezultāti:

2019. gada iensiegtie projekti neatbilda norādītajiem kritērijiem un/vai netika iesniegti papildus nepieciešamie dokumenti.

 

2018. gada projektu konkursa “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Raunas novadā” rezultāti:

Ivars Salmanis – Traktortehnikas iegāde ”Raunas mājas vistu olu” novietnes apsaimniekošanai 2000.00 EUR
SIA “ProLigno”- Koka dekoratīvo elementu ražošana ēku fasādēm 1000.00 EUR
SIA “Latvijas Ķiploks”- Saldējuma mašīnas iegāde jauna produkta attīstībai 500.00 EUR

 

2017. gada projektu konkursa “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Raunas novadā” rezultāti:

SIA “Siera ražotne””Konvekcijas krāsns iegāde polārmaizes cepšanai” 1542.75 EUR
Rainera Ruļļa “Vistu kūpināšana Raunā” 1087.00 EUR