EKO laukumos-birojos atsākta līgumu slēgšana, iespējami skaidras naudas norēķini