Mainīsies tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā “Daibe”