Pieņemts lēmums Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna izstrādei