“URDA” dabai draudzīgus padomus izglītības iestāžu audzēkņiem sniedz caur datora ekrānu