Vides izglītība ar jauniem izaicinājumiem un teicamiem rezultātiem