ZAAO darbiniekiem un sadarbības partnerim piešķirtas Goda zīmes, godināti ilggadējie darbinieki