ZAAO jaunās konteineru uzlīmes vērš uzmanību uz pareizu šķirošanu